Over mij

Hallo, ik ben Matthijs,

Alweer 56 jaar oud en ruim 30 jaar werkzaam als trainer, coach, consultant, adviseur, bestuurder en interim projectmanager in verandertrajecten.

Authenticiteit en autonomie zijn kernwaarden die mij drijven. Ofwel; ben jij jezelf of is je persoonlijkheid gebaseerd op wat andere mensen zeggen, denken en doen? Ben je de regisseur van je eigen leven? Zit je zelf achter het stuur? Of doe je de dingen “omdat het zo hoort”?

Werken aan authenticiteit en autonomie kan erg ingewikkeld zijn, lastig en vaak confronterend. Desondanks, of misschien wel dankzij, ben ik van mening dat het essentiële componenten zijn om in een “gezonde” persoonlijke balans te komen, zonder klachten.

Deze kernwaarden leveren mij de noodzakelijke ingrediënten om, daar waar ik kan, een toegevoegde waarde te leveren aan de ontwikkeling van gezondheidszorg.

Vanaf het begin houd ik me intensief bezig met medisch onverklaarde klachten en complexe zorgprocessen. Nog langer verbaas ik mij hevig over een wonderlijke definitie in de gezondheidszorg. Tot op de dag van vandaag lijkt het er namelijk op dat er slechts twee mogelijkheden zijn in de gezondheidszorg; of er is sprake van een lichamelijke klacht, waaraan een aantoonbare organische afwijking ten grondslag ligt. Of… je stelt je aan?

In mijn oorspronkelijke rol als algemeen fysiotherapeut in een algemeen ziekenhuis heb ik vanaf 1994 deze veronderstelling proefondervindelijk mogen ervaren op alle gebieden. Neurologie, chirurgie, orthopedie, cardiologie, interne geneeskunde… Patiënten werden altijd uitstekend behandeld en bejegend, tenzij hun klachten niet te verklaren waren? Reden voor mij om een verdiepende slag te maken en me te specialiseren op het gebied van onverklaarde klachten. Vanaf 1998 heb ik kunnen participeren in een project ten behoeve van een belangwekkend promotieonderzoek van dr. Franny Moene naar de behandeling van de conversiestoornis. Een stoornis die niet zelden tot ernstige lichamelijke klachten kan leiden, zonder dat daarvoor een organische afwijking gevonden kan worden.De intensieve en vernieuwende samenwerking in dit project tussen onder andere fysiotherapie en psychologie heeft, naast diverse publicaties, geleid tot het eerste nederlandstalig boek over de behandeling van de conversiestoornis.

Dat intensieve samenwerking in de zorg, met name tussen het “somatisch” en “psychologisch” domein, geen vanzelfsprekendheid is, is uiteindelijk aanleiding geweest om mij niet alleen vakinhoudelijk te verdiepen maar ook op zoek te gaan naar de beleidsmatige kant van de zorg. Scholing en uitgebreide activiteiten op het gebied van projectmatig werk, organisatie en bestuurkunde hebben inmiddels een brede basis gelegd om te komen tot uiteindelijke verbetering en vernieuwing van zorgprocessen, zowel vakinhoudelijk als procesmatig. Dit komt zowel de patiënt als de organisatie ten goede.

Een goed voorbeeld van hiervoor genoemde ontwikkeling is terug te vinden in mijn rol als grondlegger van het COLK, centrum voor onverklaarde lichamelijke klachten, in Gorinchem in de periode van 2006 tot 2011.Ook is dit herkenbaar geweest tijdens mijn voorzitterschap van de Nederlandse vereniging voor psychosomatisch werkend fysiotherapeuten (NFP 2011-2019) en mijn functie als bestuurder van het Regionaal Genootschap Fysiotherapie Zuidwest Nederland (RGF ZWN 2006-2013).

Om mijn drijfveren de volledige vrijheid te geven heb ik er begin 2011 voor gekozen om mijzelf los te maken van organisaties. Ik ben SocialFactory gestart om mijn kennis en ervaring breed aan te bieden in de vorm van advies en ondersteuning op zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig gebied. Dit kan onder andere in de vorm van scholing, ondersteuning in en ontwikkeling van zorgprocessen, onderzoek en behandeling, workshops en presentaties.

Verbinding is het sleutelwoord voor SocialFactory. Op zoek naar krachten die, als we ze samen brengen, elkaar versterken. Voor de juiste zorg, gericht op de klant en zijn eigen omgeving.

Heb je vragen, stel ze gerust. Bel of mail of reageer via het contactformulier.

Matthijs

© 2024 SocialFactory - Powered by Maatos