Health Education

“…It is about the real value of a real education, which has almost nothing to do with knowledge, and everything to do with simple awareness… "(David Foster Wallace, 2005).

Kern van training bij SocialFactory is het ontwikkelen van vaardigheden om anderen te inspireren tot gewenste gedragsverandering. 

Gedragsverandering is een lastig proces dat vaak moeizaam verloopt en veel energie kost. Het is niet gemakkelijk om uit oude patronen te stappen en nieuw gedrag te ontwikkelen en vol te houden. Tegelijkertijd brengt de verandering ook nieuwe kansen met zich mee, verbeteringen, trots over eigen kunnen, bevestiging dat iets wél kan. Een verandering die voordelen oplevert die verbonden zijn met wat door de betrokkene als belangrijk wordt gezien komt vaak wel van de grond. De waarden of intrinsieke motivatie geeft hier de doorslag. 

Een lastig aspect bij veranderen is dat veel mensen die iets willen veranderen ambivalent zijn: ze ervaren voordelen van de verandering maar tevens ook nadelen. Door als professional samen te werken met de cliënt en door de inzet van deze gidsende gespreksstijl wordt deze ambivalentie samen met de cliënt verkent en uiteindelijk opgelost. Belangrijk is dat de cliënt zelf de argumenten die voor hem doorslaggevend zijn ten gunste van de verandering uitspreekt en hierin niet door de hulpverlener wordt geduwd of overtuigd. Deze acceptatie door de hulpverlener komt nog meer tot uitdrukking in zijn houding waarmee hij een veilige, ondersteunende en vertrouwde sfeer probeert te scheppen.

De centrale taak in het gesprek is de cliënt zijn intrinsieke motivatie te laten onderzoeken en versterken. Dit maakt motiverende gespreksvoering niet vrijblijvend maar legt de focus op verandering die de cliënt expliciet of impliciet wenst.

Motiverende gespreksvoering helpt deze intrinsieke motivatie te zoeken en te vinden.

Motiverende Gespreksvoering wordt door de grondleggers, Miller en Rollnick, gedefinieerd als een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt (Miller/Rollnick, 2014). De definitie markeert duidelijk dat het gaat om de intrinsieke motivatie van de persoon zelf.