Kosten Mediation

De kosten voor mediation zijn aanmerkelijk lager dan juridische procedures. Dat komt voornamelijk doordat de kosten gedragen worden door beide partijen in plaats van, bijvoorbeeld, twee afzonderlijke advocaten.

SocialFactory rekent €185,- per uur voor mediation. Gemiddelde duur van mediation ligt tussen de 5 en 10 uur.

Gesubsidieerde mediation

De overheid vergoedt in sommige gevallen een deel van de kosten die je maakt voor mediation. Dit hangt af van je inkomen en je vermogen. MfN-registermediators die ook ingeschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand, kunnen deze vergoeding voor je aanvragen.

Kom ik ervoor in aanmerking?

Bij aanvang van een mediation zal een MfN-registermediator onderzoeken of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wil je zelf nagaan of je gebruik kunt maken van gesubsidieerde mediation, kijk dan voor meer informatie op de website van de Raad voor Rechtbijstand onder ‘over mediation en rechtsbijstand’ en ‘hoe hoog mag je inkomen en vermogen zijn’.

Erkend MfN-register

SocialFactory is MfN geregistreerd. Het MfN-register is het enige onafhankelijke en erkende kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Het register is erkend door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.