Mediation

Waarom mediation?

 • Jij wil voorkomen dat een lastige situatie leidt tot een conflict
 • Er moet een goede oplossing komen, je wilt weer verder. Hoe eerder de situatie de wereld uit is, hoe beter.
 • Jij wil invloed hebben op de oplossing. Juist bij mediation onderhandel je zelf mee over de uitkomst.
 • Jij wil de relatie met de ander behouden of juist herstellen. Bijvoorbeeld omdat je met elkaar blijft samenwerken óf toch bij elkaar betrokken blijft.
 • Jij bent bereid om naar de ander te luisteren en je wil werken aan een gelijkwaardige uitkomst.

De belangrijkste voordelen:

 • Mediation bespaart tijd, geld en energie.
 • Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen.
 • Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders mening aan bod.
 • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.

Is mediation geschikt voor mij?

In principe lenen alle soorten conflicten zich voor mediation. Het maakt niet uit of het gaat om bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, ruzie met de buren, echtscheidingen, familieconflicten, consumentenzaken of een verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie. In al deze gevallen begeleidt een mediator jullie naar een oplossing.  

Of mediation voor jou geschikt is, hangt vooral af van hoe jij en de andere partij tegen de situatie aankijken.

Mediation is geschikt als:

 • Er nog geen conflict is, maar een lastige situatie hier wel naar uitziet. Je wilt dit voorkomen en schakelt daarom preventief een mediator in.
 • Er een goede oplossing moet komen. Je wilt weer verder. Hoe eerder het conflict uit de wereld is, hoe beter.
 • Je invloed wilt hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation onderhandel je zelf mee over de uitkomst.
 • Je de relatie met de andere partij wilt of moet behouden of herstellen. Bijvoorbeeld omdat je blijft samenwerken of als er sprake is van een scheiding waarbij er kinderen in het spel zijn.
 • Je bereid bent om naar de andere partij te luisteren en wilt werken aan een gelijkwaardige uitkomst.

Mediation werkt niet of minder goed als:

 • Een van de partijen absoluut geen mediation wil.
 • Er bij een van beide partijen geen ruimte of bereidheid is om te onderhandelen.
 • Er een rechterlijke uitspraak nodig is.

Erkend MfN-register

SocialFactory is MfN geregistreerd. Het MfN-register is het enige onafhankelijke en erkende kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Het register is erkend door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.