Gedeelde visie

De complexiteit van de problematiek rondom SOLK kenmerkt zich door het sterk gedifferentieerde aanbod in de gezondheidszorg, in al haar facetten. Om behandelteams, afdelingen of andere samenwerkingsverbanden op de juiste wijze de gewenste ondersteuning te kunnen bieden bij onverklaarde klachten en psychosomatiek is het van groot belang dat de visie op de doelgroep SOLK gelijkluidend en gemeenschappelijke is. Daarna volgt het oplijnen van de vakinhoudelijke kennis en kunde, in combinatie met de plan- en procesmatige organisatie van zorg.