De (westerse) visie op gezondheid is vooral medisch technisch georiënteerd. De technologische innovatie is indrukwekkend en creëert een beeld van maakbaarheid bij de patiënt, client en of burger. De overdracht of verschuiving van “eigenaarschap” van een gezondheidsprobleem van het individu naar de behandelend dokter of therapeut wordt hiermee bekrachtigd, naast het al eeuwen oude dualistisch gedachtegoed.

Bij “medisch verklaarde” gezondheidsproblemen zoals botbreuken, wonden, virale en of bacteriële infecties of noodzakelijke organische reparaties door operatieve ingrepen, kan dit al leiden tot onjuiste verwachtingen t.a.v. het uiteindelijke herstel. De natuurlijke wetten van fysiologisch herstel laat zich nu eenmaal slecht versnellen en vraagt om blijvende actieve revalidatie van het individu. Ook al zijn medische interventies vele malen minder ingrijpend dan 10 jaar geleden;

Anders gezegd, er is in de gezondheidszorg onvoldoende focus op het gezondheidsgedrag (denken én doen t.a.v. gezondheid) van de patiënt.

Bij medisch onverklaarde klachten is dit probleem nog velen malen groter. Het appel op onderzoek naar én beïnvloeden van gezondheidsgedrag is bij deze doelgroep essentieel (lit.verwijzing volgt).

Het programma

Het duurzaam gezondheidsprogramma van SocialFactory biedt een gestructureerd programma, gebruikmakend van wetenschappelijk onderbouwde interventies. Herstelbelemmerend denken én doen wordt op individueel niveau in kaart gebracht en gekoppeld aan “de villa van leef- en werkvermogen, wat een bewerking is van het Huis van Ilmarinen’, vernoemd naar Prof. Dr. Juhani Ilmarinen, grondlegger concept van werkvermogen en Work Ability Index.

Hiermee wordt niet alleen gewerkt aan bewustwording en herstelbevorderend gedrag, maar wordt ook de koppeling gemaakt met arbeid en zingeving.

Bewerkbaarheid van gezondheidsgedrag wordt expliciet getoetst en gemeten. Hierbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van activity tracking.

Uitvoering

Het programma is modulair opgebouwd en kan worden aangeboden aan professionele hulpverlening (train de trainer), patiëntgroepen of klantgroepen in bijvoorbeeld HR programma’s.

Opbouw en volume van de verschillende stappen in het programma is afhankelijk van doelgroep en kennisniveau. Dit wordt uiteraard vooraf besproken met de opdrachtgever.

Het programma is geschikt voor complexiteitsniveau I t/m III volgens het beroepscompetentieprofiel van de NFP (beroepsvereniging psychosomatisch werkend fysiotherapeuten).

Accreditatie voor verschillende beroepsverenigingen is aangevraagd.